Светещи табели

Светещи табели
S Line Design Studio дизайн, изработка и монтаж на светещи табели, светещи обемни букви и надписи, LED табели в Пловдив.

При светещи табели се използват различни осветителни материали – LED, неонови, флуоресцентни инструменти, които улесняват забелязването. Обикновено използвана на открито светеща рекламна табела дават по-ефективни резултати през нощта.

За осветяването на LED табели се използват светодиоди.

Светещи Лед табели се предпочитат през последните години. Те са забележителни, лесни за използване и с естетичен вид.

Могат да бъдат както фиксирани, така и с надпис, който може да се превърта.

Може да направите Вашето запитване за  дизайн, изработка и монтаж на светещи табели, светещи обемни букви и надписи – всички видове рекламни табели в Пловдив  на S Line Design Studio.