С корпоративната идентичност на марките хората и клиентите могат лесно да разпознаят и запомнят марката. В този контекст е възможно да се каже, че това, което наричаме корпоративна идентичност, е цялото от ценностите, които съставляват марката. S line design Studio ще се погрижи за това да бъдете оригинални и запомнящи се!

Тъй като само името на марката не е достатъчно за това разграничение, необходимостта от осигуряване на този визуален образ прави дизайна на логото важен.
Това е карта, която има идентифицираща информация, която организацията може да даде на своя клиент или потенциален клиент.
Техника на печат, използвана обикновено за печат върху хартиени повърхности. Днес се използва за отпечатване на книги, вестници, списания, брошури, фактури, визитки и картонени опаковки.
Торбата е рекламен материал, който може да служи като средство за пренасяне на закупен продукт от купувача.
Това е материал, който включва логото на компанията, за която работи, длъжността му в институцията и името на лицето.
Брандирането на автомобили и корпоративният дизайн на превозни средства е изключително ефективен маркетингов инструмент.
S Line Design Studio проектираме Вашия дизайн в синхрон, така че всички визуални образи, от облекло на служителите до формуляри и каталози, и т.н. да отговарят на вашата корпоративна идентичност.

Фирмена идентичност е наименованието, което се дава при представяне на организацията в и извън компанията. В днешно време много организации го възприемат като подход за качествено и стратегично позициониране.

От оформлението на логото, цвета, дизайна, лозунга на фирмата, до бизнес идеята на марката Ви S Line Design Studio ще бъде с Вас дори и за най-малките подробности, които оформят външния облик на Вашата организацията.