Офсетовият печат е открит през 1904 г. от американеца Ира У. Рубел, техника на печат, използвана обикновено за печат върху хартиени повърхности. Днес се използва за отпечатване на книги, вестници, списания, брошури, фактури, визитки и картонени опаковки.
Името на компенсирането е предадено на нашия език от английски с думата “OFF-SET”. Това означава, че мастилото преминава през хартията косвено през каучук. Възможно е да се отпечатва върху всякакъв вид материал до определена тежест хартия. При офсетовия печат, който е най-широко използваната техника за печат, изображението, подготвено на компютъра, първо се прехвърля върху метална (алуминиева) форма и след това тази форма се прикрепя към печатащата машина.