Изложбени и панаирни щандове

На какво трябва да наблегнете, когато се проектират изложбени или панаирни щандове?
• Въпреки че визуалността е много важна, тя никога не трябва да пречи на практичността.
• Добре е изложбеният щандът да бъде модулно проектиран, така ще има възможност да се използва и в следващи изложения. Освен това, намирането на едно и също място на панаирната площадка със същите цветове ще играе основна роля за запомнянето на фирмата от нейните потенциални клиенти.
Изложбените и панаирни щандове трябва да са в хармония с вида на продукта, който предлагате. Ето защо, от S Line Design Studio проектираме Вашия дизайн в синхрон, така че всички визуални образи, от облекло на служителите до формуляри и каталози, и т.н. да отговарят на Вашата корпоративна идентичност.