На какво трябва да наблегнете, когато проектирате изложбен или панаирен щанд?
• Въпреки че визуалността е много важна, тя никога не трябва да пречи на практичността.
• Добре е щандът да бъде модулно проектиран, така ще имате възможност да го използвате и в следващи изложения. Освен това, да се намирате на едно и също място на панаирната площадка със същите цветове ще играе основна роля за запомнянето Ви от вашите потенциални клиенти.
• Вашият щанд трябва да е в хармония с вида на продукта, който предлагате, с подхода ви към клиента и дори с вашия стол и бюро. Ето защо, от S Line Design Studio проектираме Вашия дизайн в синхрон, така че всички визуални образи, от облекло на служителите до формуляри и каталози, и т.н. да отговарят на вашата корпоративна идентичност.