Това е материал, който включва логото на компанията, за която работи, длъжността му в институцията и името на лицето. Това е важно приложение за контрола на достъп и записване на посетители от отдела за персонал на предприятието.

В малките, средните и големите предприятия значките с имена, които се предоставят на посетителите в и в рамките на компанията, също са от голямо значение за предприятията от гледна точка на институционализацията. Това е важно за укрепване на връзката между клиента и персонала.

На местата, където се извършва пазаруване, клиентите искат помощ от персонала, а баджът дава възможност на клиента да пазарува по-удобно и безопасно.
Баджовете, които изработваме в S Line Design Studio са:
Стандартни размери 54 × 86 мм. Тези карти са изработени от пластмаса с чип и са за персонален достъп.
Има и обикновени баджове използвани за организации и събития извън предприятия, които се отпечатват в различни размери на хартия. Те са с защитно PVC.