Това са най-предпочитаните продукти при колективни организации като концерти, панаири, покани за училище! Например, шапки с лого, раздадени на всички на фестивал за засаждане на дървета, или тениски, раздадени на участници в състезателна надпревара. Текстилните продукти, подготвени специално за деня на събитие оживяват със спомена за него. S line Design Studio изработва текстилни продукти по индивидуален дизайн с Вашето фирмено лого.