Външни LED екрани

Външни LED екрани, предлагани от S Line Design Studio намират все по-широко приложение. Едно от тях са тотемните външни LED екрани, които могат да възпроизвеждат видеоклипове. При външните led екрани, led панелите излизат на преден план със своята водоустойчива структура с IP65 свойства и издръжливост при неблагоприятни метеорологични условия като дъжд и сняг.

Външните LED екрани, в сравнение с вътрешните панели, имат по-висок интензитет на излъчваната светлина, защитна пластмаса, които осигуряват по-ефективно изображение в слънчева среда.

Външните LED екрани се управляват чрез Wi-Fi / Ethernet връзка. Можете лесно да управлявате видео LED екраните с лесни за използване програми.

P3 Външен LED екран

Най-близкото разстояние за възприемане на изображението е 0.5 – 1 метра. Външният LED дисплей P3 предлага по-ясно качество на изображението с 35% в сравнение с P4 панелите и 70% повече от P5 панелите. Екранът се конструира благодарение на LED модули с размер 16 см х 32 см. Водоустойчив. Интензитетът на светлината е висок,което позволява лесно възприемане на изображението. Зоните за приложение са на открито за промотиране или рекламиране на продукти, табели, специални видео клипове. Външните LED екрани се управляват чрез Wi-Fi / Ethernet връзка. Можете лесно да управлявате видео LED екраните с лесни за използване програми.

P4 Външен LED екран

Най-близкото разстояние за възприемане на изображението е 1 метър. Външният LED дисплей P4 предлага по-ясно качество на изображението с 30% в сравнение с P5 панелите. Екранът се конструира благодарение на LED модули с размер 16 см х 32 см. Водоустойчив. Интензитетът на светлината е висок,което позволява лесно възприемане на изображението. Зоните за приложение са на открито за промотиране или рекламиране на продукти, табели, специални видео клипове. Външните LED екрани се управляват чрез Wi-Fi / Ethernet връзка. Можете лесно да управлявате видео LED екраните с лесни за използване програми. Можете лесно да привлечете вниманието на клиентите си с външни LED екран P4.

P5 Външен LED екран

Най-близкото разстояние за възприемане на изображението е 1 – 3 метра. Външният LED дисплей P5 предлага по-ясно качество на изображението с 40% в сравнение с P10 панелите. Екранът се конструира благодарение на LED модули с размер 16 см х 32 см. Водоустойчив. Интензитетът на светлината е висок,което позволява лесно възприемане на изображението. Зоните за приложение са на открито за промотиране или рекламиране на продукти, табели, специални видео клипове. Външните LED екрани се управляват чрез Wi-Fi / Ethernet връзка. Можете лесно да управлявате видео LED екраните с лесни за използване програми. Можете лесно да привлечете вниманието на клиентите си с външни LED екран P5.

P10 Външен LED екран

Най-близкото разстояние за възприемане на изображението е 5-7метра. Екранът се конструира благодарение на LED модули с размер 16 см х 32 см. Водоустойчив. Интензитетът на светлината е висок,което позволява лесно възприемане на изображението. Зоните за приложение са на открито за промотиране или рекламиране на продукти, табели, специални видео клипове. Външните LED екрани се управляват чрез Wi-Fi / Ethernet връзка. Можете лесно да управлявате видео LED екраните с лесни за използване програми. Можете лесно да привлечете вниманието на клиентите си с външни LED дисплеи P10.