Торбата (хартиена или PVC) е рекламен материал, който може да служи като средство за пренасяне на закупен продукт от купувача. Изглежда, че това е една доста ефективна реклама, с цел популяризиране на корпоративните продукти, тъй като се носи на ръка по улиците, а върху торбата е отпечатано фирменото лого.
При Хартиените торби може бъде направен избор на едно или повече визуалните техники като локален лак, релефен лак, позлатено фолио или релефни отпечатъци.