Стикерите могат да бъдат залепени върху стъкло, пластмаса, дърво и метал с цел привличане на внимание, предупреждение или обозначаване на специалната зона за продукти с малък размер.Дизайнът на стикера трябва да съдържа фирменото лого и информацията за контакти.
Трябва има впечатляващ визуален образ и забележителни размери и специално изрязани форми.
Трябва да се предпочитат обикновени, четливи шрифтове.
Трябва да се обърне внимание на цветните тонове, които ще се използват.
Стикерите, които изработва S Line Design Studio са ефективно рекламно средство, остават на поставеното място за дълго време.