Това е материал, който съдържа обща информация за продуктите и услугите на компаниите. Това е най-ефективният класически маркетингов продукт за популяризиране на продукти, услуги и кампании пред масите.
Брошурите са алтернатива на каталога, използвани от търговските марки на дребно за представяне на актуализираните им цени и продуктова гама. Основната цел е да се популяризират кампаниите, които ще предизвикат покупка.
Те се актуализират ежеседмично – месечно – тримесечно.
Брошурите обикновено са с много страници. Използват се размери A5, 16 × 16 cm, 16,5 × 24 cm, 20 × 20 cm и A4. Състоят от корица и вътрешни страници. Целофанът се използва като защитен материал на корицата. В допълнение към целофан, също така е възможно да се направи лак, релефен лак, позлата и щамповане.