Брошури

брошуриБрошури – съдържат обща информация за продуктите и услугите на компаниите. Това е най-ефективният класически маркетингов продукт за популяризиране на стоки, услуги и кампании пред масите.

Брошури са алтернатива на каталога, използвани от търговските марки на дребно за представяне на актуализираните им цени и продуктова гама. Основната цел е да се популяризират кампаниите, които ще предизвикат покупка.

Те се актуализират ежеседмично – месечно – тримесечно.

Брошурите обикновено са с много страници. Използват се размери A5, 16 × 16 cm, 16,5 × 24 cm, 20 × 20 cm и A4. Състоят от корица и вътрешни страници. Целофанът се използва като защитен материал на корицата. В допълнение към целофан, също така е възможно да се направи лак, релефен лак, позлата и щамповане.

S Line Design осигурява дизайн, предпечат и печат на ефективни рекламни средства като визитни картички, флаери, папка с джоб, етикети, брошури, бележници, стикери.