Вътрешните интернет приложения са съобразени с нуждите на компанията. Обикновено вътрешната комуникация, управление на документи, споделяне на документи и информация, карти за контакти и вътрешни работни процеси се извършват чрез интранет. В допълнение приложенията за управление на взаимоотношенията с клиентите, управлението на проекти и приложенията за планиране на ресурсите на предприятието могат да бъдат проектирани като вътрешни уеб приложения. Поради тази причина интранет работата се извършва специално за тази институция.

Софтуерът за интранет е предпочитан от много компании, тъй като увеличава вътрешната комуникация и производителността.
Екипът на S Line Design Studio, който разработва интранет проекти в много различни области като Човешки ресурси, софтуер за складови наличности, Софтуер за полево възпроизвеждане, е винаги е готов да да предприеме стъпки с Вас.