Въпреки че използването на интернет за реклама се увеличава през последното десетилетие, дигиталният печат все още има най-важната роля за рекламата. Много компании имат и са длъжни да правят дигитални разпечатки за реклама.
Цифровият (дигиталният) печат може да струва повече на страница в сравнение с по-традиционните методи за печат (офсет, ситопечат), но за по-малобройми тазпечатки е идеален. А по-голямото разнообразие на продукта, който ще бъде отпечатан, прави дигиталния печат по-икономичен.
Дигиталният печат в S Line Design Studio се състои в качественото и бързо отпечатване на компютърно подготвени дизайни и снимки,върху различни материали, благодарение на модерна цифрова печатаща машина. Това може да бъде листовка, брошура или рекламна на кампания.